جرثقیل های دروازه ای بندر هوستون آمریکا

کونه کرین اولین سری از جرثقیل های دروازه ای چرخ لاستیکی کانتینر بَر (RTG) خود را که مجهز به موتور هیبریدی است، با بندر هوستون آمریکا قرارداد کرد. هوستون با خرید این ۱۵ دستگاه RTG هیبریدی ۵۰ تنی که در سال ۲۰۲۰ تحویل می شود، اولین بندر بین المللی جهان است که مجهز به این جرثقیل ها خواهد شد. کونه کرین طی ۱۵ سال گذشته ۹۰ دستگاه RTG ( موتور دیزلی) به این بندر آمریکایی فروخته است.