سازنده بدنه تريلي ها و وسايل نقليه تجاري، شرکت Tiger Trailers جرثقيل سقفي خود را از شرکت Street انتخاب مي کند

شرکت Tiger جديداً در بازار وسايل نقليه تجاري وارد شده (از آپريل ۲۰۱۴) و از آن زمان سفارشات انواع جرثقيل ها از جمله جرثقيل سقفي را از شرکت Street انگلستان تهيه نموده است. اين شرکت دو خط توليد محصول بصورت جداگانه را راه اندازي مي کند. جرثقيل هايي که نصب مي شوند همگي از نوع single girder بوده و از بالابرهاي شرکت Street سري ZX و از نوع low headroom استفاده ميشود.

جرثقيل ها در هر خط به صورت مشترک از يک مسير کار مي کنند و بنابراين داراي سيستم ضد تصادم هستند. شرکت Street سازنده بزرگترين جرثقيل هاي انگلستان بوده (انواع جرثقيل هاي سقفي و بالابرها ، وينچها و ….)  و سازنده بالابرهاي تا ظرفيت ۲۰۰ تن ميباشد. چريس ليندلي اسميت مدير فروش اظهار مي کند: جرثقيل سقفي ما براي هر عملي طراحي شدند تا محصولات مشتري را پشتيباني کنند. ما واقعا خوشحال مي شويم که با هر سازنده شمال غرب مانند شرکت تريلي هاي Tiger در زمينه هاي مختلف در تامين مواد حياتي سيستم هاي حمل و نقل از جمله انواع جرثقيل ها ( جرثقیل سقفي، جرثقیل دروازه اي و …) همکاري کنيم.