طراحی، ساخت و نصب جرثقیل های 20 تنی مرکز تمام اتوماتیک کارخانه ربات سازی

 شرکت استریت، طراحی، ساخت و نصب جرثقیل های سقفی ۲۰ تنی مرکز اتوماتیک کارخانه ربات سازی fanuc را با موفقیت به پایان رسانید.

این شرکت با سری زد-ایکس سیم بکسلی جدید خود به این کارخانه ساخت ربات –که اخیراً توانسته بود به یمن یک قرارداد ۱۹ میلیون پوندی کارگاه های متعدد خود را به یک مرکز یک هکتاری جدید منتقل کند- این امکان را بخشید که تمامی دستگاه های تمام الکترونیکی خود را در زیر یک سقف تولید نماید.