قرارداد جدید استریت در زمینه جرثقیل سازی

شرکت جرثقیل سازی انگلستان قراردادی برای ساخت ۴ دستگاه جرثقیل سقفی ۴۰ و ۲۰ تن با کارخانه پمپ و موتور سازی اینکشور،  “Hayward Tyler” امضاء کرد.

اهمیت این قرارداد از آنجهت است که این کارخانه از مهمترین سازندگان موتورهای غیر آلاینده جهان است و بدین ترتیب این شرکت جرثقیل سازی انگلیسی توانسته است با محصولات خود نظر این کارخانه را به خود جلب نماید.