همکاری STREET ، در ساخت تجهیزات بالابرهای سقفی لوکوموتیو های بخاری

کارخانه جرثقیل های سقفی “STREET”  انگلستان، اخیراً در ساخت تجهیزات بالابرهای سقفی به منظور حفظ و نگهداری لوکوموتیو های بخاری که جزو میراث فرهنگی محسوب میشود، نقش کلیدی ایفاء نموده است.

شایان ذکر است که مالک شرکت “Locomotive Storage Limited” نیز تمامی همّ خود را مصروف زنگ زدایی و پرداخت کردن مجدد از اقلام فرسوده نمود. البته شرکت “LNWR” که مسئولیت حفظ و نگهداری از آثار فرهنگی را بر عهده دارد جهت اورهال کردن خطوط لوکوموتیو های بخاری، بویلرها و کالسکه های تسهیل کننده امور بود. سایت اصلی شامل لوکوموتیوها، تعمیرگاه ارابه ها، انبار، بخش بالابرهای تناژ سنگین ؛ دپارتمان بویلرسازی و ساخت قطعات است.