عضویت در انجمن تولید کنندگان و سازندگان جرثقیل های صنعتی کشور